Iman dan Pertobatan

Kuasa dan Kekuatan Iman

 

Rm 4:13,16-18

Dengan percaya orang memberi kesempatan kepada Tuhan, agar melaksanakan kuasa-Nya sebagai Allah dalam diri kita. Semakin manusia menyerahkan diri kepada Allah dalam iman dan tidak menghambat, semakin terbuka kepercayaannya untuk menerima terlaksananya janji dan kuasa Allah dalam dirinya (IH hal 1117)

 Melalui pembaptisan kita diperkenankan untuk mengalami rahmat Allah, bergabung dalam keluarga Allah.  Hidup dalam persekutuan dengan Allah dengan menjauhkan diri dari pengaruh dosa dan hidup sesuai dengan bimbingan dan kuasa Roh Allah. Amin